Чабанний В.Я.Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення.


КНИГА 2 

ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНІЧНІ РІДИНИ

К/ Упор. В.Я.Чабанний. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво,2008. – 500с.Формат pdf 
Розмір 25,5 МБ
Мова   українська

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику викладені відомості: про системи забезпечення автотракторної техніки паливо-мастильними матеріалами, про основні причини зміни якості нафтопродуктів при транспортуванні, зберіганні, випаровуванні, обводненні та забрудненні механічними домішками. Вагома увага приділяється контролю якості нафтопродуктів на всіх етапах від їх виробництва, транспортування, зберіганні і до експлуатації.

В посібнику широко обґрунтовані методи відновлення якості нафтопродуктів та розроблені рекомендації з техніки безпеки і охорони праці при роботі з паливно-мастильними матеріалами та іншими технічними рідинами.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідно до програми з дисципліни “Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали”. Може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються питанням експлуатації машин та використаннямпалива, мастильних матеріалів і технічних рідин.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!