Чабанний В.Я.Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення. 

КНИГА 1 
ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ТЕХНІЧНІ РІДИНИ


К / Упор. В.Я.Чабанний. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. – 353с.


Формат pdf 
Розмір 24,8 МБ
Мова   українська

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику викладені відомості: про одержання рідких і газоподібних палив та мастильних матеріалів з нафти та з нафтової сировини; про основні фізико-хімічні властивості палив, мастильних матеріалів та технічних рідин.

Основна увага приділяється технологічним процесам горіння всіх видів палива; вимогам до палив і мастильних матеріалів; теоретичним і практичним навикам використання палива, мастильних матеріалів та технічних рідин. Розглянуті системи забезпечення автотранспортної техніки паливо-мастильними матеріалами.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідно до програми “Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали”. Може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються питанням експлуатації машин та використанням палива, мастильних матеріалів і технічних рідин.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!