Кунда Н.Т.


Організація міжнародних автомобільних перевезень


Навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий Дім “Слово’
2010. - 464 с. Іл. 21. Табл. 31. Бібліогр.: С. 455-456.
(укр)


Формат  djvu
Розмір   18.7 МБ
Мова     українська

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Транспортні технології" (лист МОНУ №>1/11 1140 від 23.02.10)

Викладено основні питання організації міжнародних автомобільних переввзень вантажів. Проведено аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій
Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у галузі автомобільного транспорту та участь у них України. Описано функціонування систем митного транзиту.

Розглянуто особливості організації міжнародного дорожнього руху, організації праці водіїв, вимоги до автомобілів, що здійснюють міжнародні перевезені вантажів, принципи створення міжнародних транспортних коридорів. Розкрив загальні положення та особливості здійснення митного контролю за переміщення вантажів автомобільним транспортом. Наведено характеристики основних документів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Висвітлено питання транспортного страхування. Як фактор підвищення ефективності міжнародних перевезень представлено застосування систем зв’язку та навігації на транспорті логістичних та інформаційних систем транспортного обслуговування.

Навчальний посібник підготовлено на основі конспекту лекцій, які автор протягом багатьох років читає для студентів спеціальності “Організація перевезень управління на транспорті” в Національному транспортному університеті (НТУ). Зміст посібника відповідає навчальним програмам напряму “Транспортні технології”.

Призначено для студентів, які навчаються за напрямом “Транспортні технології"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!