Лудченко О.А.

Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія

Підручник. — К.: Вища шк., 2007. — 527 с.: іл.

Формат djvu
Розмір   24.3 МБ
Мова    українська

Розкрито сутність фізико-хімічного старіння та експлуатаційної надійності автомобілів, нормативне й інформаційне забезпечення технічної експлуатації автомобілів, керування автомобілем залежно від умов експлуатації, технологію технічного обслуговування автомобілів з використанням сучасних засобів і методів технічного діагностування, зберігання автомобілів і технічного майна.

Висвітлено також питання охорони навколишнього природного середовища і ресурсозбереження на автомобільному транспорті.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для механіків, слюсарів автосервісу та водіїв.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!