Колесник П. А.


Матеріалознавство на автомобільному транспорті:

підручник для студ. Вищ. учб. закладів / П. А. Колесник, В. С. Кланіца. - 2-ге вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія», 2007. - 320 с.

ISBN 978-5-7695-3412-6


Формат djvu
Розмір 6,6 МБ
Мова   російська  

Наведено відомості про метали та їх сплавах, автомобільних паливах, мастильних матеріалах, технічних рідинах, пластмасах, лакофарбових і гумових матеріалах, використовуваних при виробництві, ремонті, технічному обслуговуванні і експлуатації автомобілів. Докладно розглянуті заходи, спрямовані на організацію раціонального використання перерахованих матеріалів при експлуатації автомобілів.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний фахівцям автотранспортної галузі.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!