В. Ф. ЯковлєвДіагностика електронних систем автомобіля. 

Навчальний посібник. 
М.:Солон-прес, 2003, 272 с. Іл. 75. Табл. 53. Бібліогр.: 13 назв. - (Серія "Бібліотека ремонту, Випуск 8")Формат  pdf 
Розмір    3,13 МБ
Мова     українська

У навчальному посібнику описані основні способи, технологічні прийоми і технічні засоби діагностування електронних систем, блоків і окремих функціональних вузлів, які нині широко застосовуються в автомобільних бортових пристроях автоматичного контролю і управління. Викладені питання порядку проведення діагностики і пошуку несправностей на автомобільних двигунах внутрішнього згорання, питання кодування несправностей і прочитування кодів помилок. Описуються сучасні вимоги до очищення вихлопних газів, що відпрацювали, згідно із стандартами OBD -П(США) і EOBD - II (ЕU), і діагностика двигунів за свідченнями газоаналізатора, універсального мотор-тестера, автомобільного діагностичного сканера. Приведені відомості по основних вимірювальних приладах, які використовуються при проведенні автомобільної діагностики. Значна частина навчального посібника присвячена перевірці знань фахівців з ремонту і діагностики двигунів сучасних легкових автомобілів шляхом проведення тестового іспиту. Приведені екзаменаційні питання і дані розгорнуті відповіді на них.

Навчальний посібник пройшов апробацію в технічному університеті Самари при вивченні курсу "Технічні засоби випробування і діагностування систем електроніки і автоматики автомобілів і тракторів". Воно може бути також корисно для фахівців з ремонту і діагностування електронних систем автомобіля в умовах автосервісу, для студентів і аспірантів Внз.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!