ТИПОВІ ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА


ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ЦЕНТРОРГТРУДАВТОТРАНС

М.:1988

Формат  djvu
Розмір   7,7 МБ
Мова   російська

Збірник містить основні положення з проектування виробничих ділянок автотранспортного підприємства (АТП), типові проекти організації праці робітників на основних ділянках зон щоденного технічного обслуговування, поточного ремонту та номерних технічних обслуговуванні за обліковим складом автомобілів 300 од.
Кількісні показники в типових проектах (чисельність працюючих, рівень механізованої праці, виробничих процесів та ін ) Даються з урахуванням оптимальних рішень. При «прив'язці» до конкретних умов виробництва приймаються показники чисельності робітників, рівня механізації за розрахунками для певної ділянки.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!