Зеркалов Д.В.

Довідник споживача нафтопродуктів. 

— К.: Наук.світ, 2000. - 196 с. - Бібліогр.: с. 191-194.Формат  pdf
Розмір    0,82 МБ
Мова     українська


У книзі систематизовані основні відомості про нафтопродукти, досягнення науки та передового досвіду щодо раціонального використання паливно-мастильних матеріалів, необхідних у повсякденній практичній роботі, пов'язаній з їх прийманням, зберіганням, відпуском, контролем якості і застосуванням під час експлуатації автотракторної техніки. Розглянуто способи скорочення витрат нафтопродуктів за рахунок раціональної організації технологічних операцій з ними, вдосконалення методів технічної експлуатації машин, а також нормування і обліку витрат. Наведено деяку потрібну загальну довідкову і комерційну інформацію.
Для фахівців, робота яких пов'язана з використанням нафтопродуктів та експлуатацією автотракторної техніки. Може бути використана студентами вузів відповідного профілю.
завантажити
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!