Напольський Р. М.


Технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування

Підручник для вузів. - М.: Транспорт, 1985. - 231 с.


Формат  djvu
Розмір   3,02 МБ
Мова    російська  


У підручнику розглянуті сучасний стан виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту і шляху її розвитку, приведені загальний порядок проектування, методика технологічного розрахунку і планування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування автомобілів, методика техніко-економічної оцінки проектів.
Підручник призначений для студентів спеціальності 1609 «Автомобілі і автомобільне господарство». Може бути використаний працівниками проектних організацій і підприємств автомобільного транспорту.
Іл. 87, таблиця. 61. Бібліогр. 37 назв.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!