Червоний Б.І.Технологічне обладнання автотранспортних підприємств 
Навчальний посібник 
- Рівне: НУВГП, 2005.-212 с. 


Формат  doc,  7z
Розмір   54,6 МБ
Мова     українська

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю „Автомобілі і автомобільне господарство "

У посібнику розглянуто будову, принцип дії, особливості експлуатації та основи проектування технологічного обладнання автотранспортних підприємств з урахуванням новітніх наукових досягнень. Наведено класифікацію та технічні характеристики сучасного обладнання, а також систему його технічного обслуговування і ремонту.

Призначений для студентів спеціальності "Автомобілі і автомобільне господарство". Посібник також може бути корисним студентам та фахівцям, навчання і діяльність яких пов'язані з проектуванням та експлуатацією технологічного обладнання автотранспортних підприємств.

Іл. 117. Табл. 26. Бібліогр.: 28 назв.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!