Рабинович Е.Х.Технічна експлуатація автомобілів 

(розділ «Організація обслуговування і ремонту автомобілів»):

Конспект лекцій. - Харків: ХНАДУ, 2004. - 60 с.Формат pdf (скан.)

Розмір 4,7 МБ

Мова російська


Курс лекцій охоплює питання організації робіт з ТО та ремонту автомобілів, у тому числі в екстремальних кліматичних умовах. Особлива увага приділена економії палива та зниженню шкідливих викидів. Курс призначений для студентів спеціальності 7.090258 «Автомобілі й автомобільне господарство» денної та заочної форм навчання.

Табл. 8. Рис. 17. Бібліогр. 9 найм.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!