Румянцев С.І


Ремонт автомобілів: 

Підручник для автотрансп. технікумів / Румянцев С.І., Боднев А.Г., Бойко Н.Г. та ін; Під ред. С.І.Румянцева. - 2-ге вид., Перероб. і доп. - М.: Транспорт, 1988. - 327 с: ил., Табл.

ISBN 5-277-00048-8


Формат  djvu
Розмір   4.1 МБ
Мова   російська  


У підручнику викладені основи авторемонтного виробництва та загальні положення щодо організації та технології ремонту автомобілів. Детально розглянуто технологічний процес ремонту автомобілів та їх агрегатів. Велику увагу приділено розгляду прогресивних способів відновлення деталей. Наведено типові технологічні процеси відновлення деталей і ремонту вузлів і приладів сучасних автомобілів. Розглянуто методику технічного нормування праці та основи проектування виробничих цехів і ділянок авторемонтних підприємств.

Перше видання вийшло в 1981 р.

Підручник написаний для учнів автотранспортних технікумів і може бути використаний інженерно-технічними працівниками автотранспортних і авторемонтних підприємств.

Автори: канд. техн. наук С.І.Румянцев (передмова, введення, гл. 8,12-18, 20); інж. А.Г.Боднєв (гл. 24-30 і розд. V); канд. техн. наук Н.Г.Бойко (розд. I і VI); канд. техн. наук З.С.Колясинський (гл. 5-7); канд. техн. наук В.П.Крюков (гл. 9-11, 21-23): канд. техн. наук А.Ф.Сінельніков (гл. 19 і 31).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!