Пiстун I.П., Хом'як П.В., Хом'як В.В.Охорона працi на автомобiлъному транспортi:

 Навчалъний посiбник. (укр)

 Суми: вид ."Унiверситетсъка книrа", 2005.  374 с. 


Формат  djvu
Розмір   11.13 МБ
Мова     українська


Навчальний посiбник мiстить оновні вiдомостi про правовi, oprанiзацiйно-технiчнi, санiтарно-гігієнiчнi заходи та засоби збереження здоров'я i працездатностi людей, якi працюють у rалузi автомобiльнoro транспорту. 

Навчальний посiбник також розкривае основні поняття з питань пожежноi безпеки, Для студентiв вищих технiчних закладiв освiти. Може бути корисним викладачам, працiвникам пiдприємств автомобiльноrо тpaнcпорту, користувачам послуr автомобiльноrо транспорту.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!