Андрусенко С.І.


ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Навч. посіб. / За ред. проф. С.І. Андрусенка. - К.: Каравела, 2009 - 368 с. (укр)


Формат  djvu
Розмір   9,96 МБ
Мова   українська
Навчальний посібник присвячено питанням технологічного проектування комплексних підприємств автомобільного транспорту. Проекти створення або реінжинірингу автотранспортних підприємств розглядаються передусім як інвестиційні проекти, в яких виділено дві важливі частини - технологічну та економічну.

Посібник має за мету методично та інформаційно забезпечити навчальний процес за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» з галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура». Може бути використаний зацікавленими особами для розрахунку й оптимізації виробничо-технічної бази автотранспортного підприємства та оцінки економічної ефективності.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!