Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М.

Электрооборудование автомобилей: устранение и предупреждение неисправностей.


— 2-е изд., стер.— М.: Транспорт. 1988.—255 с., ил., табл.


Формат  djvu
Розмір   27,6 МБ
Мова   російська  


В книзі розглядаються несправності систем, що часто зустрічаються, електричних машин, апаратів і приладів електроустаткування автомобілів, причини їх виникнення, характерні ознаки, способи визначення і усунення несправностей, технічне обслуговування і діагностування електроустаткування за допомогою спеціальних приладів і стендів як безпосередньо на автомобілях, так і на спеціалізованих робочих постах. Приведені рекомендації по виявленню і усуненню несправностей електроустаткування в дорожніх умовах.
Книга призначена для електриків, механіків і водіїв автомобілів.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!