Сажко В.А.

Електричне та електронне обладнання автомобілів

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Каравела, 2006. — 296 с.
ISBN 966-96331-1-7


Формат  djvu
Розмір   7.8 МБ
Мова   українська


Розглянуто будову, роботу й експлуатацію систем і окремих виробів електричного та електронного обладнання найпоширеніших моделей автомобілів, що експлуатуються в Україні. Особливу увагу приділено електронним регуляторам напруги, електричним та електронним схемам запалювання робочої суміші, електронним системам впорскування пального, принципам побудови електронних систем автоматичного керування двигунів, керування трансмісією, системою гальм. Наведено рекомендації щодо виявлення та усунення можливих несправностей електрообладнання.
Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!