Боженко Л.І.


Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні
:
Навч. посібник Львів: Світ, 2003. - 328 с.

Формат PDF
Розмір 15,7 МБ
Мова українська

У посібнику викладено основні положення та методологію стандартизації, терміни й визначення, принципи та методи стандартизації, класифікації, систематизації та кодування технічної інформації. Для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!