Ваванов В.В.
Автомобільні пластичні мастила

М:. Транспорт, 1986. - 144 с.


Формат pdf (скан.)
Розмір 17 МБ
Мова російська


Книга містить основні відомості про властивості і особливості застосування автомобільних пластичних мастил. Пластичні мастила розглядаються як рівноправний елемент конструкції вузла тертя, який у сукупності з іншими елементами утворює єдину систему вузол - мастило.

У книзі приділено увагу раціональному застосуванню мастил, науковим принципам і практичного підходу в підборі найбільш ефективних мастил, а також оптимізації мастильних робіт при обслуговуванні автомобільної техніки.

Для інженерно-технічних працівників, які займаються технічною експлуатацією і конструюванням рухомого складу автомобільного транспорту, а також розробкою і застосуванням автомобільних мастильних матеріалів. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!