Абрамчук Ф.І
Автомобільні двигуни

: Підручник. - К.: Арістей, 2006.-476 с.

Формат djvu
Розмір   3.1 МБ
Мова    українська


Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є.,Тимченко І.І.

ISBN 966-8458-26-5

У підручнику викладено основи теорії, конструкції та розрахунку автомобільних двигунів. Розглядаються переважно чотиритактні поршневі двигуни внутрішнього згоряння і стисло їх можливі конкуренти на автомобільному транспорті - двотактні поршневі, газотурбінні, роторні, двигуни із зовнішнім підведенням теплоти та інші.
Підручник призначений для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство". Він може використовуватися в процесі навчання студентами інших спеціальностей, зокрема 'Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання", "Двигуни внутрішнього згоряння", "Колісні та гусеничні транспортні засоби", а також слухачами курсів підвищення кваліфікації та працівниками транспортних підприємств.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!