Туревский И. С.


Техническое обслуживание автомобилей. 
Книга 2. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта: 
учебное пособие. — М.: ИД "ФОРУМ", ИНФРА-М, 2008. — 256 е.: ил. — (Профессиональное образование).

Формат  djvu
Розмір   5.38 МБ
Мова   російська  


У книзі розглянуті загальні принципи побудови систем технічного обслуговування, ремонту і зберігання автомобільного транспорту, як галузі науки і практичної діяльності, необхідних технікові-механікові, що працює у сфері технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту; викладені в доступній формі планово-запобіжна система ТО і ПР, нормативи, закономірності і їх взаємозв'язки; методи управління виробництвом і організації матеріально-технічного забезпечення автопідприємств, методи забезпечення екологічної безпеки; розглянуті перспективи розвитку обслуговування автотранспорту на сучасному рівні.

Навчальний посібник призначений для студентів технікумів і коледжів і написаний відповідно до Державного освітнього стандарту за фахом 1705 «Технічне обслуговування і ремонт автомобільного транспорту», а також може бути рекомендовано для учбових установ з підготовки водіїв і технічного персоналу АТП і СТОА.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!