Кузнецов Е.С.


Техническая эксплуатация автомобилей


: Учебник для вузов /Е. С. Кузнецов, В. П. Воронов. А. П Болдин и др.; Под ред. Е. С. Кузнецова.— 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Транспорт, 1991.-413 с.


Формат  djvu
Розмір   6.14 МБ
Мова   російська  
У підручнику освітлені стан технічної експлуатації автомобілів як науки і галузі практичної діяльності, вимоги до інженера-механіка, що працює у сфері експлуатації. Викладені причини зміни технічного стану, планово-запобіжна система ТО і її нормативи, закономірності формування пропускної спроможності засобів обслуговування, основи технології ТО і ремонту автомобілів, методи управління виробництвом і організації матеріально-технічного забезпечення, основи технічної експлуатації автомобілів в особливих умовах.
Друге видання вийшло в 1983 р.
Для студентів автотранспортних вузів і факультетів, що вивчають технічну експлуатацію автомобілів.


завантажити  1991  2001

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Розміщені на сайті матеріали використовуються лише в інформаційних цілях, на підставі положення про вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, або аналогічних законопроектів вашої держави згідно Бернської конвенції!